“Taki wstyd w rodzinie!”

Po raz kolejny, uczniowie naszej szkoły, odwiedzili Teatr Nowy w Zabrzu.
Tym razem wybrali się na sztukę , będącą realizacją lektury obowiązkowej – “Tango” S. Mrożka.
Podejmuje ona problematykę roli i miejsca intelektualisty we współczesnym świecie, ale przede wszystkim ukazany jest konflikt pokoleń, w której przedstawiciel młodej generacji, syn Artur szuka idei, formy, która pozwoliłaby mu uporządkować stosunki w rodzinie i zaprowadzić ład.
Klasa 3a z zainteresowaniem oglądała relacje rodzinne Stomila, po spektaklu żywo je komentując.
Po teatrze, mieliśmy okazję oddać się kolejnej, równie intelektualnej rozrywce – kręgielni i bilardowi.
Wszystkiemu towarzyszyła miła atmosfera i zadowolenie uczniów.
Opiekę nad klasą sprawowali: M. Mielewska i G. Czarny.