Konkurs wiedzy lotniczej

W ubiegłym tygodniu odbyła się VIII edycja szkolnego konkursu wiedzy lotniczej . W tym roku uczestniczyło w nim 13 uczniów z klas lotniczych. W dniu dzisiejszym Pani wicedyrektor wręczyła zwycięzcom dyplomy i nagrody rzeczowe. Pierwsze miejsce zajął: Łukasz Darul z klasy 4l, drugie: Krzysztof Adamowicz z kl.4l, a trzecie Jakub Sobolewski z kl. 3l. Uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok. Konkurs zorganizował: Leszek Zyman. Podziękowania za pomoc merytoryczną w ocenie  prac uczestników składam Panu Leszkowi Kołodziejczykowi.