Spotkanie uczniów klas lotniczych

8 listopada w auli technikum Nr 4 w Bytomiu, uczniowie klasy 4l /Łukasz Darul, Krzysztof Adamowicz, Marcin Bzinczek/ uczestniczyli w prelekcjach, prowadzonych przez oficerów Pierwszego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie, skierowanych do uczniów klas lotniczych regionu śląskiego. Podczas spotkania, omówiono następujące tematy: ” Roli i przeznacenia bezpilotowych statków powietrznych” , ” Zasady działania i przeznaczenia systemu TACAN”, “Zasady rekrutacji do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie”. Opiekę nad uczniami sprawował: Leszek Kołodziejczyk.