Powstańczym szlakiem

Uczniowie klasy 2l udali się do Zamku Piastów Śląskich na spotkanie z historią regionalną. Podczas pobytu w muzeum młodzież brała udział w prelekcji na temat powstań śląskich oraz obejrzała wystawę dotyczącą przebiegu działań militarnych  na terenie Gliwic. Uczniowie zostali zapoznani z przyczynami politycznymi i społecznymi wybuchu powstań, postaciami historycznymi walczącymi o przynależność Śląska do Polski oraz przebiegiem i skutkami walki Ślązaków o polskość. Opiekę nad uczniami sprawował: Damian Pelczarski. Wyjście zorganizował: Leszek Zyman.