“Śląski Katyń 2019”

Jak co roku w ostatnią sobotę września na polanie Hubertus, pomiędzy wsiami Barut, a Dąbrówka odbyły się uroczystości, poświęcone żołnierzom oddziału kpt. Henryka Flame “Bartka”. Jeden z oddziałów “Bartka”, liczący kilkadziesiąt osób został w bestialski sposób wymordowany przez organa bezpieki pod koniec września 1946 roku w okolicach miejsca obchodzonej uroczystości. Na spotkanie przybyli: kombatanci AK i NSZ  wraz z rodzinami, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, oficerowie służb mundurowych, kompania honorowa WP, szkoły mundurowe z Pyskowic i Knurowa, poczty sztandarowe szkół z województwa śląskiego i opolskiego, okoliczna ludność. Uroczystości zorganizowali: wójt gminy Wielowieś – Pan Ginter Skowronek oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, oddział w Gliwicach. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zaproszonych gości. Następnie głos zabrali: przedstawiciele premiera Polski i IPN-u. Odprawiono mszę św., odbył się apel poległych i oddano honorowe salwy. Na koniec delegacje złożyły kwiaty pod krzyżem na polanie Hubertus. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Bartłomiej Kurtycz z kl. 3b, Piotr Wochnik z kl. 3h i Paweł Lisok z kl. 2b. Wyjazd zorganizował i opiekę nad uczniami sprawował: Leszek Zyman.