Badania lekarskie

UWAGA!

Uczniowie klas PIERWSZYCH!

NIE DOTYCZY:

  • TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

  • TECHNIK SPEDYTOR

W dniu 22.08.2019r. (CZWARTEK) na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach ul. Kilińskiego 24a odbędą się OBOWIĄZKOWE badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2007r. poz. 978, z poźn. zm.)
Warunkiem uzyskania orzeczenia jest wypełnienie ankiety, oraz oświadczenia przez rodzica/ opiekuna prawnego. Wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty uczeń oddaje lekarzowi podczas badania.

Do pobrania: